Energiatekniikan kilta Armatuuri Ry on perustettu vuonna 1974 ollen yksi kolmesta yliopistomme vanhimmasta killasta. Opiskelijajäsenien määrä on noin 300 ja jo valmistuneiden jäsenien määräksi arvioitiin 1200 (vuosilta 1974-2006). Lisää killan historiasta.

Killan tarkoituksena on yhdistää ja edustaa energiatekniikan opiskelijoita. Ajamme jäsenistömme etuja ja järjestämme jäsenistölle virikkeellistä toimintaa niin viihteellisellä kuin vakavampienkin tapahtumien saralla.

Toimimme yhteistyössä Energiatekniikan osaston, teknillisen tiedekunnan, ylioppilaskunnan, yhteistyöyritysten sekä muiden kiltojen kanssa. Pyrimme kehittämään koulutuksen tasoa mm. opiskelijapalautteiden avulla sekä tapaamalla opetushenkilökuntaa yhteisissä illanvietoissa ja palavereissa. Lisäksi pidämme myös yhteyttä vanhoihin jäseniin alumnitoiminnan kautta.

Vuosittain järjestämme pääasiassa uusille jäsenillemme kohdistetun fuksikursion syksyisin sekä koko jäsenistöllemme suunnatun ”kevyen” tai ”rankan” keväällä. Pyrimme myös järjestämään lyhyitä yritysvierailuja yhteistyökumppaniemme luokse. Pyrimme myös perehdyttämään uudet jäsenemme akateemisten illanistujaisten tapoihin ja perinteisiin järjestämällä fuksisitsit. Lisäksi vuosittain järjestetään näyttävät vuosijuhlat, usein yhdessä sisarkiltojen kanssa.

Armatuuri on myös energinen yhteistyökumppani yrityksille. Yhteistyö ilmenee järjestettävien excursioiden lisäksi myös vuosijuhlayhteistyönä, mainontana haalareissamme, nettisivustollamme sekä erilaisissa tapahtumissa, unohtamatta työharjoitteluja sekä kandidaatin- että diplomitöitä. Lisää tietoa täältä.

Lappeenrannasta löytyy laajaa energiatekniikan osaamista esimerkiksi virtaustekniikan, voimalaitostekniikan, ydinvoimatekniikan ja energiatalouden saralta. Lisäksi täällä vallitsee kuuluisa ”Skinnarilan henki” joka on täysin ainutlaatuinen muihin yliopistoihin verrattuna.